VD hälsar välkommen!


Stefan Atterwall
Född 1967, Passion för växtodling och ledarskap

Bakgrund; 
 • Timac Agro
  • 2016 - idag
 • Lanmännen
  • 2006 - 2016
 • Adama Sverige
  • 2004 - 2006
 • Hushållningssällskapet
  • 1994 - 2004

Timac Agros uppdrag i Sverige är att tillhandahålla innovativa produkter som genererar en högre skörd och därmed utvecklar svenskt lantbruk. Vi ska vara det bästa agroföretaget när det gäller biostimulering och växtnäring i Sverige, erkända för våra duktiga medarbetare där kunden sätts i fokus.

Jag tror på starkt driv och engagemang hos medarbetarna som bygger ett starkt team. Detta leder till framgång för både kunder och svenskt lantbruk. 

Som vår kund skall du känna dig trygg med att vi levererar ett samarbete som kan föra din växtodling till nya nivåer för en ökad lönsamhet och ett nytänkande i din odling.