Tjänster

På Timac Agro säljer inte vi inte bara produkter utan vi fokuserar på rådgivning och hur våra produkter kan hjälpa lantbrukare att maximera sin lönsamhet. 

Rådgivare nära dig

Vår filosofi är att ha lokala rådgivare som känner dig, din gård och dina förutsättningar för att kunna hjälpa dig att på bästa sätt maximera din lönsamhet. 

Leverans till gården

Vi ombersörjer leverans till gården och produkterna kan levereras inom en vecka. 

Planerade möten

Vi arbetar alltid med möten på din gård så att vi skall kunna skapa oss en fullständig bild över just dina förutsättningar, din produktion och dina behov. 

Uppföljning

Uppföljning är grunden för hela vår verksamhet. Vi levererar inga produkter utan att göra en noggran uppföljning på resultatet och hur vi kan vidareutveckla det kommande år. 

Problemlösning

Vår uppgift är att hjälpa dig lösa just de utmaningar du möter för att kunna maximera din avkastning. Vi har en bred produktportfölj med produkter som höjer skörden. 

Analyser

Växt och stallgödselanalyser för att skräddarsy lösningar till din gård och kontrollera effekterna.