Vår historia
 

 • 1959 – Roullierkoncernen grundas i hamnstaden Saint-Malo (Bretagne, Frankrike).  Det blir vår första anläggning för utvinning av märgel, vars unika egenskaper ger ökad bördighet på de franska åkrarna.
 • 1963 – Koncernen förvärvar GAFSA-fosfat, vars nyckelegenskaper gör det till världens bästa fosfat ur växtnäringsynpunkt. Samtidigt börjar satsningen på en nära kundkontakt i Frankrike genom rekrytering av TSAs (Tekniska Säljare), som arbetar med rådgivande försäljning till lantbruk.
 • 1974 - Den första granuleringsfabriken i Saint-Malo byggs (Bretagne, Frankrike).
 • 1984 - Förvärv av koncernens första forskningslaboratorium i Spanien.
 • 1989 - Koncernen accelererar utvecklingen av nya produkter inom biostimulering och expanderar inom livsmedelsindustrin.
 • 1993 - Uppköp av en stor grossist i Cognac (Charente, Frankrike), gruppen kan expandera till marknaden för detaljhandelsprodukter (FLORENDI).
 • 1997 - Roullier koncernen etablerar verksamhet i Brasilien genom förvärv av en gödselmedelsfabrik i Rio Grande, som kommer att bli koncernens största granuleringsanläggning.
 • 2003 - Koncernen etablerar Tunisiens första livsmedelsfosfatfabrik, vilket gör det möjligt för den att upprätthålla en global kommersiell närvaro inom denna sektor. Nu är vi en komplett aktör inom både fosfor, kalium och magnesiumråvarorna
 • 2005 - Skapande av CERA (Centrum för studier och tillämpad forskning). CERA är baserat i Dinard, Frankrike, och är resultatet av koncernens önskan att samla kompetens inom industriell processforskning för att gynna sina affärsområden och förbättra synergin mellan olika delar i koncernen. Den enda i sitt slag i världen där produktionsanläggningen inkluderar ett analyslaboratorium och en pilotanläggning som är en småskalig kopia av den fullskaliga industrianläggning.
 • 2011 – Går in i ett affärsammarbete med varvsföretaget Louis Dreyfus Armateur för byggandet av fyra 40 000 ton lastfartyg för transport av råvaror.
 • 2013 - Koncernen expanderar befintlig verksamhet i Afrika och Kina och har nu en försäljningskår på 2.500 anställda över hela världen.
 • 2014 - Koncernen producerar 5 miljoner ton färdig produkt inom djur- och växtodlingssegmentet.
 • 2015 – Uppbyggnaden av det globala innovationscentret CMI på kajen i Saint-Malo (Bretagne, Frankrike).
 • 2017 - Passerar nu 8.000 anställda i över 100 länder.