Personal

Region Öst

Anders

Regionchef öst

Tel: 072-402 49 18
anders.bergstrand@timac.se

Ferdinand

Distriktansvarig Ö Götaland

Tel: 076 677 37 42
ferdinand.eskilsson@timac.se

Jens

Jens Rosberg tel 072 090 2287
Distriktansvarig Kalmar

Tel: 072 090 22 87 jens.rosberg@timac.se

Region Väst

Erika Nyström tel: 072 402 64 60

Erika

Regionchef väst

Tel: 072 402 64 60
erika.nystrom@timac.se

Gunnar

Distriktsansvarig Örebro, Värmland

Tel: 072 090 22 88
gunnar.larsson@timac.se

Martina

Distriktsansvarig S Halland och Gotland

Tel: 072 050 45 21
martina.rensch@timac.se

Jennie

Jennie Melin, tel: 072 050 45 10

Distriktansvarig N Halland, S Älvsborg, Jönköping

Tel: 072 050 45 10
jennie.melin@timac.se

Janne

Jan Heiskanen tel 076 677 76 08

Distriktansvarig Ö Småland, Kronoberg

Tel: 076 677 76 08
jan.heiskanen@timac.se

Elena

Distriktsansvarig Västmanland

Tel: 072 050 99 69
elena.ronnqvist@timac.se

Malin

Distriktsansvarig östra Västra Götaland

Tel: 072 080 36 06
malin.hultman@timac.se

Region Syd

Fredrik Alström tel 076 677 37 41

Stig

Regionchef syd 

Tel: 076 669 85 47
stig.rasmussen@timac.se

Thomas

Thomas Jeppsson tel 076 677 4224
Distriktansvarig SÖ Skåne

Tel: 076 677 42 24 thomas.jeppsson@timac.se

Henrik

Distriktsansvarig SV Skåne

Tel: 076 677 37 40
henrik.roth@timac.se

Jonna

Distriksansvarig NV Skåne

Tel: 076 677 37 44
jonna.persson@timac.se

Kontoret

Emelie

Säljsupport och Logistikplanerare

Tel: 070 349 13 69
emelie.wahlgren@timac.se

Mats

Ekonomichef
 

Tel: 070 240 52 83
mats.narfeldt@timac.se

Stefan

VD
 

Tel: 072 050 98 11
stefan.atterwall@timac.se