Forskning - CMI

  • Roullierkoncernen etablerade 2015 sitt globala innovationscenter, CMI (Centre mondial de l'innovation), bara ett stenkast från sin historiska fabrik i Saint-Malo (Bretagne, Frankrike). Den 8 000 m² stora anläggningen (med 5 000 m² ägnad åt FoU) visar omfattningen av koncernens ambition: att behålla sin marknadsledning inom sektorn för biostimulering och växtnäring, samtidigt som den stiger till en stor och unik aktör inom djurfoder och välfärd.
  • Rekrytering av de bästa forskarna, nationellt och internationellt, till våra laboratorier för växtnäring, djurfoder och välfärd säkerställer att vi kontinuerligt förbättrar de specifika egenskaperna hos varje produkt, vilket gör oss till marknadsledare inom dessa sektorer.
  • 1200 m² växthus, inklusive en fenotypanläggning som är unik i världen, utvecklad i samarbete med INRA (franska nationella institutet för jordbruksforskning) samt toppmodern utrustning som gör det möjligt för våra forskare att utveckla produkter för alla klimattyper.
  • Två analyslaboratorier arbetar för att stödja de två viktiga forskningsområdena, varav en specialiserar sig i fysisk-kemisk analys, för att säkerställa unik kvalitet och spårbarhet. Hygien- och mikrobiologilaboratoriet (godkänt av franska forskningsdepartementet) utför antimikrobiell effektivitetstestning, liksom mikrobiologisk och sanitär övervakning.
  • Som ett resultat gör Roullierkoncernens globala innovationscenter, med sin toppmoderna anläggning och kompetens, det möjligt för forskarna att tillhandahålla skräddarsydda och innovativa lösningar för morgondagens utmaningar inom växt- och djurproduktion.