Produkter

En bred produktportfölj anpassad för en ökad skörd

Generellt om Biostimulering

Biostimulanter är ett samlingsbegrepp för olika beståndsdelar och substanser som tillförs växter eller jord för att reglera och förbättra grödors fysiologiska processer och göra dem mer effektiva. Biostimulerande medel verkar fysiologiskt på växterna genom andra vägar än näringsämnen för att förbättra växtens livskraft, avkastning, kvalitet och lagringsegenskaper.
Biostimulerande medel främjar tillväxt och utveckling hos plantor under hela livscykeln från groning till avmognad på ett flertal sätt;

         - Förbättrar effektiviteten hos växtens metabolism för att öka avkastning och kvalitet
         - Ökar plantans tolerans och återhämtning från abiotiska/klimatiska påfrestningar
         - Underlättar näringsämnens assimilattransport, translokation och nyttjandegrad
         - Reglerar och förbättrar vätskebalansen i plantors celler
         - Förbättrar kvalitetsegenskaper hos produkter t.ex. sockerhalt och färg.
·        - Förbättrar vissa fysikaliska/kemiska egenskaper hos jorden och främjar utvecklingen av jordmikroorganismer.
 
Ref: http://www.biostimulants.eu/2011/10/biostimulants-definition-agreed/
 

Biostimulerande jordförbättrare

Physiolith ökar jordens bördighet
- stimulerar rottillväxt och bestockning för högre skörd
- skapar optimala förutsättningar för sådd med ökat pH och stabil struktur
- ökar mineralisering av stallgödsel

Physiolith Bio ökar jordens bördighet för den ekologiska odlingen
- stimulerar rottillväxt och bestockning för högre skörd
- skapar optimala förutsättningar för sådd med ökat pH och stabil struktur
- ökar mineralisering av stallgödsel
Produkten är tillåten att användas i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB.

Biostimulerande växtnäring - granulat

Höjer skörden genom bättre effektivitet i grödan och bättre växtnäringsutnyttjande
- stimulerar rottillväxt och bestockning för högre skörd
- ökad tillgänglighet genom ökad vattenlöslighet
- minskad fastlåsning av växtnäringsämnen i marken genom effektiv koppling till fulvosyror

Sulfammo är ett kvävegödselmedel som:
- möjliggör tidig kvävegödsling med mindre risk för förluster
- ökar bestockningen i spannmål och vall för högre skörd
- ökar mineralisering i jorden

Den perfekta kompletteringen av mikronäringsämnen
- de essentiella mikronäringsämnena tillförs redan vid sådd
- säkerställer upptaget av N och K genom tillförsel av S & Mg
- säkerställer upptag av växtnäringsämnen genom effektiv koppling till fulvosyror

Pinkstart den optimala starten för oljeväxter och höstsäd
- stimulerar rottillväxt och bestockning innan vintern
- ökad tillgänglighet av P och K till den unga plantan  

Biostimulernade växtnäring - flytande

Fertiactyl Starter säkerställer goda bestånd och högre avkastning
- ger din gröda en optimal start
- ökar rottillväxt och bestockning vilket höjer skörden
- skyddar grödan från klimatisk stress som t ex frost, torka och höga temperaturer

Fertileader Vital säkerställer inlagringen i spannmål
- höjer skörden genom ökad fotosyntestisk effekt i plantan
- tillför alla essentiella mikronäringsämnen som krävs för optimal fotosyntes
- skyddar grödan från klimatisk stress som t.ex. frost, torka och höga temperaturer

Fertileader Gold säkerställer inlagringen i raps, ärtor och sockerbetor
- höjer skörden genom ökad fotosyntestisk effekt i grödan
- tillför de essentiella mikronäringsämnena Bor och Molybden
- skyddar grödan från klimatisk stress som t ex frost, torka och höga temperaturer

Stallgödselförbättrare

Ett effektivt koncept för bättre stallgödselutnyttjande
- ökat utnyttjande av växtnäringen
- mindre förluster
- mer pumpbar gödsel
- mindre luktproblem
Produkten är tillåten att användas i ekologisk produktion enligt Rådets färordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB.