Produkter

Produkter för friska och högproducerande djur

Stallströ

Actisan'R är ett mineralkomplex med sanerande, kraftigt upptorkande
och insektsavstötande effekt för idisslare, grisar, fjäderfä och häst. Innehåller
salicylsyra som är extra bra för klövhälsan.

Mineral, vitamin- och energitillskott med specifika egenskaper

Vår portfölj av Calseabloc-mineralstenar innehåller ett brett sortiment av slickstenar för djur i olika stadier och med specifika egenskaper för att förbättra hälsa, produktion och lönsamhet. Alla stenar är baserade på natrium för att djuren ska självreglera sin konsumtion för att säkerställa att alla djur får i sig mineraler och spårämnen men undvika överkonsumtion. Klicka HÄR för att läsa mer om sortimentet.

Spårämnesbolus för nötkreatur som ger en långsiktig försörjning av spårelement och E-vitamin. Lämplig för bl.a. sinta djur eller djur på bete. Verkar under 4 månader.
Ska användas tillsammans med bolusingivare.

Ett högkvalitativt vomskyddat fett som ökar avkastning och fertilitet. Ett säkert sätt att öka energikoncentrationen utan att riskera acidos eftersom det inte fermenteras inte i vommen.
 

Ensileringsmedel

Bakteriebaserade preparat som ger en snabb och effektiv pH-sänkning av grovfoder och dessutom ökar smältbarheten på fodret. Finns både som rena bakteriepreparat och som kombinationsprodukter med kaliumsorbat.
 

Stallgödselförbättrare

Ett effektivt koncept för bättre stallödselutnyttjande som ger:
- ökat utnyttjande av växtnäringen
- mindre förluster
- mer pumpbar gödsel
- mindre luktproblem
Produkten är tillåten att användas i ekologisk produktion enligt Rådets färordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB.