Kundreferenser

Leif Nilsson - Boställets Grönsaker 

"- Jag har sett effekterna på både en bättre rotutveckling och bättre bestockning under de 3 år jag använt produkterna" 

Adam och Åke Andersson
Östra Tollstad Lantbruk

"- Sedan jag började med Physiolith vid etablering och Fertileader Gold innan blomning har mina skördar i höstraps stigit med 700 kg/ha"

Christer Herrström - Tjustorp

"- Jag har använt Sulfammo i flera år och sett hur bestånden blivit bättre, tack vare en bättre bestockning"

Peter Engholm - Knivstorp

"- Jag har använt  Timac Agros produkter, Physiolith och Fertileader Vital i höstvete sedan starten och tycker min gröda ser bättre ut. Framförallt med Fertileader Vital så håller grödan igång hela matningen"

Christer Alexis - Styvinge Gård

"- Jag har använt Sulfammo i kombination med flytgödsel på vall och höstvete i ett par år nu. I år provade jag Starter i majs och det var ingen tvekan om var nollrutan låg"

Tore Tisell - Borrby

"- Jag har använt Duofertil på hösten och sett en bättre etablering med fler rötter och bättre bestockning på höstvetet. Detta borde också ge bättre skördepotential"

Georg Månsson - Raftasten Borrby

"- Jag har kombinerat Duofertil med fastgödsel från kyckling och ser en mycket snabbare och bättre etablering med fler och längre rötter samt en bättre bestockning. Årets skördar är de högsta jag haft någonsin på höstvete"

Jacob Olai - Ås Gård

"- Vi använde produkterna redan första året de kom på marknade och såg positiva effekter. Det känns dock tryggt att det nu också visar sig i svenska fälförsök att produkterna ger både ökad skörd och ökad lönsamhet"

Jesper Larsson - Elsagården 

"- Fler ax och bättre bestockning med Sulfammo."

Gunnar Pettersson - Ramneredshagar

"- Med Actiglene så får jag en mycket jämnare flytgödsel som gör att det inte sätter sig när jag ska pumpa gödseln och jag får en jämnare och snabbare effekt av den också"Patrik Carlsson - Båröd

"- Jag har kört Physiolith på mitt höstvete och det gav ett ton mer i skörd jämfört med det obehandlade. Jag slog all time-high på mina jordar!"


 

                                                             Donald Headlam                                  - Erska Agri AB

"- Jag använder flytande biostimulans på många av mina grödor och ser effekter av bättre rotsystem, bättre bestockning och fler kärnor per ax, vilket har gett mig högre skördar"

Ingemar Hansson - Hållsunga Gård

"- Actiglene gav betydligt mer kväve och bättre svämtacke"

    Bengt Andersson - Färlöv 

"-Physiolithen stod emot torkan bättre och därav fick jag större skörd och högre stärkelse." 

      HVL Farm AB - Linghem  

"-Märker klart strukturförbättringen i jorden då det inte längre samlas vatten på ytan efter att vi kört Physiolith."

 Magnus Jonsson - Högtomta Gård

"-Sulfammo Rågvete. Rena raketbränslet i kombination med nötflyt. Miljöaspekten är ett stort plus med kontollerad kväveavgivning."

    Bengt Tufvesson - Hörby

"-Använde Physiolith till sockerbetorna och såg tydligt en stor skillnad på rotsystemen." 

     Urban Svensson - Hjärterum Gård

"-Märker klar skillnad i gödselbrunnen och på vetet med Actiglene"

Ingvar Mårtensson - Askegården 

"-Vill ha en NPK som är så komplett som möjligt. Duofertil har alla beståndsdelar som jag anser är viktiga."